Riječ urednika

Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam izabran za novog glavnog i odgovornog urednika časopisa Građevinar. Ovom prigodom želim se zahvaliti Hrvatskom savezu građevinskih inženjera koji izdaje ovaj časopis i koji mi je povjerio ovu odgovornu dužnost. Časopis pod ovim nazivom neprekidno izlazi od 1949. godine. To treba zahvaliti autorima koji su objavljivali svoje radove, dosadašnjim članovima redakcijskih odbora koji su zajedno s članovima uredništva stručno i savjesno radili na pripremi materijala, recenzentima koji su pomogli odabrati vrijedne radove, čitateljima koji su ponekad upozoravali na određene propuste te svakako dosadašnjim glavnim i odgovornim urednicima. Ovdje hoću pohvaliti moga neposrednog prethodnika prof.emer.dr.sc. Veselina Simovića, koji je časopis vodio od 1975. godine. Naslijediti nekoga tko je 36 godina uređivao časopis predstavlja za mene još veću odgovornost, ali i veliki izazov.

Biti glavni i odgovorni urednik znanstveno-stručnog časopisa vrlo je zahtjevna i odgovorna dužnost. Odgovornost se ne odnosi samo na poslove uređivanja sadržaja časopisa, određivanja pravila autorima pri slanju radova u časopis, na brigu oko pravodobne i temeljite recenzije pristiglih radova, to znači i veliku odgovornost prema čitateljima časopisa. Moraju se pratiti njihove potrebe i zanimanja, ali treba biti spreman i na kritike. Dakako, od urednika se traži i povećanje kvalitete, planiranje budućnosti časopisa te posebice njegove međunarodne prepoznatljivosti. Svi ti zahtjevi i odgovornosti obvezuju na spremnost za naporan, sustavan i dugotrajan rad jer se jedino tako može ostvariti kontinuirano izlaženje časopisa i podizanje njegove kvalitete.

Dopustite mi da se ukratko i osobno predstavim. Zaposlen sam na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Zavodu za prometnice gdje sam pročelnik Katedre za željeznice. Moje glavno nastavno, znanstveno i profesionalno djelovanje odnosi se na područje željeznica te buku i vibracije od cestovnog i tračničkog prometa. Osim nastavnog i znanstvenog djelovanja, suradnja s gospodarstvom je ono prema čemu uvijek nastojim težiti jer je to najbolji način dobivanja korisnih ideja za znanstvena istraživanja, ali i najbolji put za primjenu rezultata istraživanja u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Trenutačno vodim znanstveno-istraživački projekt, zatim znanstveno-tehnološki projekt i uz to međunarodni projekt. Voditelj sam više seminara za stručno usavršavanje u graditeljstvu, a posebno ističem Dane prometnica. Djelujem i na razini međunarodnih znanstveno-stručnih okupljanja u sklopu Međunarodne konferencije o cestovnoj i tračničkoj infrastrukturi – CETRA, koju sam pokrenuo i za koju i ove godine postoji veliko zanimanje (prijavljeni radovi iz 44 zemlje svijeta).

Kad se promotre odgovornosti glavnog i odgovornog urednika, tada za prihvaćanje ove dužnosti treba imati i dovoljno hrabrosti, osobito ako se na početku kreće i u određene promjene časopisa. Već od ovog prvog broja koji uređujem, može se primijetiti novi izgled časopisa, dvojezičnost u on-line izdanju te uključivanje mlađih kolega u Urednički odbor. Pri odabiru članova Uredničkog odbora rukovodio sam se činjenicom da u Odboru trebaju biti predstavnici znanstvenih ustanova (četiri građevinska fakulteta u Hrvatskoj), stručnih društava (Hrvatski savez građevinskih inženjera i Hrvatska komora inženjera građevinarstva) te Udruga diplomiranih inženjera građevinarstva (AMCA-FA), kojima je zasigurno stalo da časopis Građevinar redovito izlazi te da bude kao i do sada glavni u području graditeljstva. Izabrani članovi Odbora i do sada su objavljivali radove u ovom časopisu te imaju volje i želje pomoći u razvoju i postizanju još veće prepoznatljivosti časopisa. Članovi Uredničkog odbora, osim što su velika pomoć uredniku, oni su i promicatelji časopisa jer ga predstavljaju potičući kolege da rezultate svojih znanstvenih istraživanja te svoje vrijedne spoznaje i iskustva objave u časopisu Građevinar.

Kako bi se tijekom sljedećih godina povećala upravo prepoznatljivost časopisa na međunarodnoj razini, osim uobičajenog uredničkog odbora uspostavit će se i međunarodni uređivački savjet s namjerom veće regionalne i međunarodne suradnje, što nam je svima u interesu. Rad na promicanju te na podizanju kvalitete i prepoznatljivosti časopisa u konkurentskom okruženju najveći je izazov za svakog glavnog urednika. Za ostvarenje toga cilja potrebni su ponajprije zanimljivi znanstveni i stručni radovi, ali i uspješna suradnja članova Uredništva i
Uredničkog odbora, recenzenata, autora i čitatelja.

Danas postoji velika konkurencija na području izdavanja znanstvenih i stručnih časopisa. No, GRAĐEVINAR ima veliki ugled i sve je više autora iz okruženja koji objavljuju svoje radove na stranicama ovog časopisa. Stoga valja na tome i dalje raditi te povećavati broj međunarodnih autora i recenzenata što će svakako pridonijeti prepoznatljivosti i uspješnosti časopisa. Moj program vođenja časopisa koji je usvojio Hrvatski savez građevinskih inženjera, znači ustrajati na podizanju kvalitete časopisa postižući povećanje faktora utjecaja, ali i raditi na većoj suradnji znanstvenih ustanova i gospodarstva. Povezivanjem znanstvenika koji se bave istraživanjima i razvojem s iskustvima i spoznajama inženjera iz privrede omogućuje put prema uspjehu. Objavljivanje radova u koautorstvu jednih i drugih obećava suradnju kakva se najprije može uspostaviti. Da bi sadržaj časopisa bio aktualan, treba stalno pratiti nove trendove u građevinarstvu čime će se privlačiti i novi čitatelji, posebice putem web okruženja jer, kako je spomenuto, već od ovoga se broja časopisa svi članci u on-line izdanju nalaze u cijelosti na engleskom jeziku.

Unaprijed zahvaljujem svim autorima koji će časopis GRAĐEVINAR prepoznati kao mjesto širenja i predstavljanja svojih rezultata istraživanja te iskustava i spoznaja iz svih faza procesa građenja. Da bi se uspjelo u svim postavljenim ciljevima vezanim za razvoj časopisa, osobito danas kad je građevinarstvo u velikoj krizi, ne postoji nažalost čarobni štapić za uspjeh, ali postoji naporan, sustavan i dugotrajan rad za ostvarenje cilja. Ovom prigodom pozivam sve koji su vezani za građevinarstvo da podrže časopis GRAĐEVINAR u idućem razdoblju. Moja je obveza omogućiti im otvorenu i učinkovitu suradnju.

 

Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić