Oglašavanje

CJENIK OGLASNOG PROSTORA

vrijedi od 1. siječnja 2023.

Stranica EUR (HRK)
Naslovna stranica (1. omotna) 1.115,00 8.400,00
Unutarnja stranica omota (2. i 3. omotna) 1/1 810,00 6.100,00
Zadnja stranica (4. omotna) 1/1 905,00 6.800,00
Prva desna (poslije sadržaja) 850,00 6.400,00
Unutarnja stranica 1/1 (varijante) 612,00 4.600,00
Unutarnja stranica 1/2 (varijante) 385,00 2.900,00

 

Cijenik

NAPOMENE

Poseban smještaj unutar knjižnog bloka:
  • +15% na cijenu oglasa
Za uzastopno reklamiranje odobrava se popust:
  • -20% za 12 i više objava
  • -10% za 6 do 11 objava
  • -5% za 3 do 6 objava
Cijena PR članka 612 EUR (4.600,00 kn):
  • na 3 i više stranica odobrava se popust 20%
Rok za predaju narudžbenice:
  • 15 dana prije izlaska časopisa
Rok za predaju gotovog oglasa:
  • 10 dana prije izlaska časopisa
Na sve navedene cijene obračunava se PDV.
Časopis "Građevinar" izlazi 12 puta godišnje krajem svakog mjeseca.
Časopis "Građevinar" se distribuira putem pretplate.