Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Javna nabava inženjerskih konzalting usluga

Tatiana Pavlin, Mirko Orešković, Dragić Dejan

Sažetak

Proces javne nabave usluga i roba te ustupanja građenja i/ili izvođenja radova u Republici Hrvatskoj trajno prate žalopojke i javnih naručitelja i gospodarskih subjekata. Javni naručitelji razumiju rezultat procesa javne nabave prinudom, a ponuditelji rezultat javne nabave prečesto osporavaju žalbama kroz koje traže zaštitu svojih prava, koja su, po njima, narušena u procesu javne nabave. Povremeno se čuje glas s obje pozicije da se primjenom Zakona o javnoj nabavi dobivaju rezultati koji generiraju daljnje nesporazume oko ocjene kvalitete postojećeg Zakona. Posebno drastične pokazatelje iskazuju procesi javne nabave inženjerskih konzultantskih usluga, gdje je primjena principa ekonomski najpovoljnije ponude iskrivljena do apsurda, koji kao posljedicu, izravno ili neizravno, uzrokuje društvenu štetu. U radu je istražena i analizirana aktualna legislativa, sučeljene su odredbe pojedinih zakona koji kreiraju prostor obavljanja inženjerskih konzultantskih usluga te je na ilustrativnim primjerima analizirana praksa javne nabave. Izneseni su i prijedlozi mogućeg poboljšanja, kako legislative tako i ponašanja sudionika javne nabave u svakodnevnoj praksi.

Ključne riječi
javna nabava, inženjerske konzalting usluge, graditeljski projekt, kriteriji uspješnosti, reference

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pavlin, T., Orešković, M., Dejan, D.: Javna nabava inženjerskih konzalting usluga, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 5, pp. 425-446, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.4006.2024

ILI:

Pavlin, T., Orešković, M., Dejan, D. (2024). Javna nabava inženjerskih konzalting usluga, GRAĐEVINAR, 76 (5), 425-446, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.4006.2024

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
20240625 121309 WEB
Tatiana Pavlin
Investinženjering d.o.o., Zagreb
Oreskovic WEB
Mirko Orešković
Investinženjering d.o.o., Zagreb
GI dejan dragic WEB
Dragić Dejan
Investinženjering d.o.o., Zagreb