Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Održivost u gradnji cesta – Dvije studije slučaja

Kerim Hrapović

Sažetak

Razmatranje održivosti u području izgradnje prometnica treba se odvijati u kontekstu inteligentne zaštite resursa. Holistička procjena održivosti, uključujući razmatranje i procjenu životnog ciklusa, ovdje je od ključne važnosti. U prvom slučaju, kolnička konstrukcija na značajno opterećenom prometnom raskrižju Daimler izvedena je od betona u neposrednom području raskrižja te od betona i asfalta u području sva četiri privoza. Preko postojećeg završnog sloja ceste izveden je nevezani sloj za zaštitu od smrzavanja s granulacijom zrna 0/45 mm, u debljini od 31 cm. Slijedilo je postavljanje asfaltnog nosivog sloja (AC 32) u debljini od 8 cm, koji je ugrađen pomoću asfaltnog finišera. Na kraju se preko asfaltnog nosivog sloja izveo sloj betona debljine 26 cm. U drugom slučaju, prikazana je horizontalna hibridna metoda gradnje na primjeru njemačke autoceste BAB A61 u području Koblenz-a. Horizontalna hibridna metoda gradnje kombinira prednosti asfalta i betona kako bi se stvorila trajna i otporna površina kolnika koja može podnijeti velika prometna opterećenja. Ova inovativna metoda izgradnje omogućuje optimalno korištenje različitih materijala i osigurava učinkovitu rekonstrukciju i poboljšanje infrastrukture autocesta.

Ključne riječi
izgradnja cesta, kolnik, održivost, asfalt, beton, otpornost na deformacije, horizontalna hibridna izgradnja, vijek trajanja, polipropilenska vlakna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hrapović, K.: Održivost u gradnji cesta – Dvije studije slučaja , GRAĐEVINAR, 76 (2024) 5, pp. 413-423, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3979.2024

ILI:

Hrapović, K. (2024). Održivost u gradnji cesta – Dvije studije slučaja , GRAĐEVINAR, 76 (5), 413-423, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3979.2024

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Hartlauer Kerim WEB
Kerim Hrapović
Institut za inženjerstvo autocesta na Sveučilištu RWTH Aachen, Njemačka
Građevinski fakultet