Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinak veličine stupa i kuta nagiba pukotina na stabilnost podzemnih prostorija u poroznim vapnencima

Jalal Zenah, Péter Görög

Sažetak

Stupovi imaju ključnu ulogu u stabilnosti podzemnih prostorija. Njihovi najvažniji parametri uključuju dimenzije, parametre materijala, stanje i geometriju pukotina. U ovom se radu ispituje utjecaj geometrijskog horizontalnog presjeka i kuta nagiba pukotina na stabilnost stupa, što utječe na stabilnost prostorija. Odabrano mjesto ispitivanja nalazi se u podrumskim sustavima u Budimpešti u Mađarskoj. Prema laboratorijskim istraživanjima i istraživanjima na terenu, matična stijena prostorija je porozni vapnenac male čvrstoće, ali predstavlja masivnu stijensku masu s malo diskontinuiteta. U nekima od prethodno istraženih podrumskih sustava, rub stupova je odrezan zbog prostornih potreba. Stoga je cilj ovog rada utvrditi učinak takvih geometrijskih promjena na stabilnost prostorija. Za modeliranje stabilnosti upotrijebljena je prostorija veličine 25 m2 s jednim kvadratnim stupom. Parametri materijala određeni su različitim laboratorijskim ispitivanjima kao što su UCS, troosna ispitivanja, ispitivanja posmične čvrstoće diskontinuiteta te klasifikacijom stijenske mase. Ovaj rad pruža dragocjen uvid u čimbenike koji utječu na stabilnost stupova u podzemnim prostorijama te naglašava važnost pažljivog razmatranja tih čimbenika pri projektiranju, provjeri i izgradnji potpornih sustava za podzemne građevine.

Ključne riječi
stup, stabilnost, pukotine, numeričko modeliranje, RS3, kut nagiba, odnos širine i visine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zenah, J., Görög, P.: Učinak veličine stupa i kuta nagiba pukotina na stabilnost podzemnih prostorija u poroznim vapnencima, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 5, pp. 447-457, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3880.2023

ILI:

Zenah, J., Görög, P. (2024). Učinak veličine stupa i kuta nagiba pukotina na stabilnost podzemnih prostorija u poroznim vapnencima, GRAĐEVINAR, 76 (5), 447-457, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3880.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
019 2
Jalal Zenah
Sveučilište tehnologije i ekonomije u Budimpešti
Građevinski fakultet
Zavod za inženjersku geologiju i geotehniku
Peter Goeroeg WEB
Péter Görög
Sveučilište tehnologije i ekonomije u Budimpešti
Građevinski fakultet
Zavod za inženjersku geologiju i geotehniku