Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mehaničko ponašanje stijenske mase pri ispitivanju smicanja simuliranih materijala

Xing-Chao Lin, Gui-Na Zhu, Xing-Song Sun

Sažetak

U ovom se radu proučava utjecaj raspodjele pukotina na karakteristike deformacije i čvrstoće stijenske mase kroz pokus izravnog smicanja pet tipičnih vrsta raspodjele simuliranih materijala koji uključuju dvije pukotine. Prostorni raspored pukotina određuje proces deformacije i loma te konačni oblik stijenske mase, koji se uglavnom očituje kao slom između pukotina. Usporedbom 25 naponsko-deformacijskih krivulja dobivenih ispitivanjem, one se razvrstavaju u pet tipova. S povećanjem normalnog naprezanja kompozitni posmični tip postupno prelazi u posmični tip, a posmični tip postupno prelazi u tip popuštanja. Raspored pukotina ima velik utjecaj na posmičnu čvrstoću i maksimalna razlika je 64 %.

Ključne riječi
razlomljena stijenska masa, raspodjela pukotina, pokus izravnog smicanja, mehaničko ponašanje, proces loma

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lin, X., Zhu, G., Sun, X.: Mehaničko ponašanje stijenske mase pri ispitivanju smicanja simuliranih materijala, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 5, pp. 399-412, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3222.2021

ILI:

Lin, X., Zhu, G., Sun, X. (2024). Mehaničko ponašanje stijenske mase pri ispitivanju smicanja simuliranih materijala, GRAĐEVINAR, 76 (5), 399-412, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3222.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Xing Chao LIN WEB
Xing-Chao Lin
Kineski institut za istraživanje vodnih resursa i hidroenergije, Kina
Gui Na ZHU WEB
Gui-Na Zhu
Beijing Glory PKPM Technology Co., Kina
Xing Song SUN WEB
Xing-Song Sun
Kineski institut za istraživanje vodnih resursa i hidroenergije, Kina